Menu

CÁC KHÓA HỌC

[title style=”center” text=”CÁC KHÓA HỌC”]

[section label=”Simple Light” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”60px” height=”300px” border=”1px 0px 0px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

Anh Văn Mẫu Giáo

Dành cho độ tuổi từ 4 đến 6 tuổi

[button text=”TÌM HIỂU THÊM” link=”http://aauschool.edu.vn/anh-van-mau-giao/”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

Anh Văn Thiếu Nhi

Dành cho độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi

[button text=”TÌM HIỂU THÊM” link=”http://aauschool.edu.vn/anh-van-thieu-nhi/”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

Anh Văn Thiếu Niên

Dành cho độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi

[button text=”TÌM HIỂU THÊM” link=”http://aauschool.edu.vn/anh-van-thieu-nien/”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

Giao Tiếp Quốc Tế

Dành cho mọi độ tuổi

[button text=”TÌM HIỂU THÊM” link=”http://aauschool.edu.vn/giao-tiep-quoc-te/”]

[/col]

[/row]

[/section]